Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2015

chevalierss
8212 fe70
chevalierss

Przecież mnie znasz - mam swoje nerwy, pękam jak struna.

— Miuosh
Reposted fromhasz hasz viabadblood badblood
chevalierss
9688 3563
chevalierss
6028 eadd
Reposted fromyoungblood youngblood viabadblood badblood
chevalierss
Nie należał do mnie, a jednak przerażała mnie myśl, że go stracę.
— Richard Paul Evans, Obiecaj mi
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viabadblood badblood
chevalierss

Chcę, żebyś przybliżył się do mnie i dotulił, i żebyś trzymał mi w nocy rękę na brzuchu, kiedy się boję. Chcę z tobą mieszkać w pokoiku ciasnym jak szafa (...), a najbardziej to chciałabym być jedwabnikiem. Siedzieć z tobą w kokonie dwuosobowym (mam nadzieję, że są dwuosobowe) i żebyś nigdzie beze mnie nie wychodził.

— Osiecka
Reposted fromoutcat outcat viabadblood badblood
chevalierss
  • Gdy się już zobaczymy, nie pozwól mi się zapomnieć. Przypominaj mi nieustannie, że jesteśmy tylko przyjaciółmi. Chyba, że i Ty się zapomnisz. Jeśli tak, to mi nie przypominaj. Takie zapomnienie może zdarzyć się nawet największym przyjaciołom.
— Wiśniewski.
Reposted fromfrieda9293 frieda9293 viabadblood badblood
chevalierss
chevalierss
są oczy, których koloru nigdy nie zapomnisz,
są usta, z których pocałunku nigdy nie zetrzesz
Reposted fromunforgiving unforgiving viabadblood badblood
chevalierss
Zastanawiasz się czasem, jak bardzo mamy przejebane, jeśli faktycznie "Miłość nigdy nie ustaje"?
— serplesniowy.soup.io
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viabadblood badblood
chevalierss
4364 c2f3 500
1035 9602 500

surfily:

➳ 

Reposted fromtwice twice viabadblood badblood
chevalierss
[...] praw­dzi­wa miłość jest zaw­sze chaotyczna. Gu­bisz się, tra­cisz trzeźwy osąd. Nie umiesz się bro­nić. Im większa miłość, tym większy chaos. 
— jonathan carroll
Reposted fromglupiages glupiages viabadblood badblood
chevalierss

Ty jesteś niekażdy. Zawsze byłeś niekażdy.

— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted frompotrzask potrzask viabadblood badblood
chevalierss
5358 6255 500
chevalierss
1662 092e
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaarrependimento arrependimento
chevalierss
0307 3137
Reposted frompaatison paatison viaarrependimento arrependimento
chevalierss
0225 ca3e 500
Co ta zupa. 
Reposted fromfelicka felicka viaarrependimento arrependimento
chevalierss
Każdy ma w życiu taką osobę, której wybacza wszystko.
— Dokładnie tak.
chevalierss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl